S.S.O.V. -
Nederlandse Spoorwegen Hengelo

Het CORONA VIRUS voor sportverenigingen.


In verband met het corona virus heeft het Dagelijks Bestuur van onze vereniging besloten dat, minimaal, tot 31 augustus 2020 de deuren helaas gesloten moeten blijven. Er vinden in het verenigingsgebouw geen activiteiten plaats tot deze datum. Wij hopen dat de leden daar begrip voor op kunnen brengen.

Het DB wenst iedereen veel gezondheid en hopen elkaar spoedig weer te zullen zien.

Wij houden u hier op de hoogte van eventuele wijzigingen. Gezondheid voor een ieder gaat in dit geval voor het heeft de hoogste prioriteit.

Het Dagelijks Bestuur en de Voorzitters van de Afdelingen zijn nu druk bezig met het opstellen van een protocol om straks weer gefaseerd open te kunnen gaan.

Namens het volledige bestuur,

Michiel Brouwer

1e Voorzitter N.S.H.