S.S.O.V. -
Nederlandse Spoorwegen Hengelo

De contributie betaling is anders geworden.

Overgaan van ING bank naar RABO bank.

De vereniging heeft sinds kort de overstap gedaan van de ING naar de RABO. Hiermee is de vereniging qua bank goedkoper uit met de reguliere bankkosten.

Het rekeningnummer: "NL98 INGB 0001 0274 26" is dus niet meer te gebruiken. 

Leden die een automatisch incasso, voor de contributie, hebben van de eigen bank naar de bank van de vereniging dienen actie te ondernemen. Wij hebben de machtigingen gestopt.

Het nieuwe rekeningnummer is: NL23 RABO 0360 4214 74.

De contributie dient op dit nummer te worden overgemaakt.

Contributie innen met een automatische incassomachtiging door de vereniging is, bij de RABO, voor ons niet mogelijk.

Alle leden dienen daarom zelf hun contributie naar de vereniging over te maken.

Voor de leden is het de makkelijkste manier om contributie te voldoen aan de vereniging door een automatische overschrijving te doen, liefst per kwartaal of half jaar, bij uw eigen bank.

Voor de leden die niet meer weten hoe hoog de contributie is volgt hier het overzicht.

Lid van

Maand

Kwartaal

Half jaar

Jaar

Biljarten

€ 5,30

€ 15,55

€ 30,85

€ 60.00

Darten

€ 5,30

€ 15,55

€ 30,85

€ 60,00

Fitness

€ 5,30

€ 15,55

€ 30,85

€ 60,00

Schieten

€ 5,30

€ 15,55

€ 30,85

€ 60,00

Tafeltennis

€ 5,30

€ 15,55

€ 30,85

€ 60,00

Muziek

€ 5,30

€ 15,55

€ 30,85

€ 60,00

Steunend

€ 2,15

€ 6,00

€ 11,70

€ 21,70

Donateur NS-leden

€ 1,00

€ 2,50

€ 5,00

€ 10,00

Jeugdleden t/m 15 jaar

€ 2,15

€ 6,00

€ 11,70

€ 21,70

Niet NS-leden 0NGEACHT DE AFDELING

€ 5,30

€ 15,55

€ 30,85

€ 60,00

Alle andere afdelingen

€ 4,00

€ 11,80

€ 23,40

€ 44,00

Namens het Dagelijks Bestuur

De Vz. Michel Brouwer