S.S.O.V. -
Nederlandse Spoorwegen Hengelo

De A.L.V. van de vereniging


De vergadering die zou plaats vinden op 5 november 2020 zal worden verplaatst naar een nader te bepalen datum. Dit alles i.v.m. de COVID-19 maatregelen die nu van kracht zijn. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden.

Zodra er meer bekend is zullen wij u, als bestuur van de vereniging, daarvan zo spoedig mogelijk per mail of per brief over informeren.

Het Dagelijks Bestuur