S.S.O.V. -
Nederlandse Spoorwegen Hengelo

 

Te ontlenen rechten aan informatie / aansprakelijkheid

De S.S.O.V.-N.S.H. onderhoudt de inhoud en lay-out van haar website zo zorgvuldig mogelijk. U kunt echter geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website. S.S.O.V.-N.S.H. sluit iedere aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van haar website, of met de tijdelijke onmogelijkheid haar website te kunnen raadplegen. De S.S.O.V.-N.S.H. is evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van haar website is verkregen.

Intellectuele eigendomsrechten

De S.S.O.V.-N.S.H. behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot haar website en de via haar website te leveren producten en/of diensten. Het is daarom -zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de S.S.O.V.-N.S.H. onder meer niet toegestaan om de tekst- en beeldinformatie en/of de huisstijl te kopiëren, te verveelvoudigen of te bewerken anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Niets uit de tekst- en beeldinformatie op de website van de S.S.O.V.-N.S.H. mag op enigerlei wijze openbaar worden gemaakt of worden gebruikt voor commerciële of promotionele doeleinden.