S.S.O.V. -
Nederlandse Spoorwegen Hengelo

(De Twentse Courant "TUBANTIA", 5 oktober 2004, tekst-Bert Hellegers en foto-Christian van der Meij)

Naam:

Spoorweg Sport en Ontspannings Vereniging Hengelo

Organisatie:
Nederlandse Spoorwegen

Dagelijks bestuur:

H. Schotgerrits [met lichtpistool]

E. Haarman [met tafeltennisbadje] (overl. 2012)

M. Denkers [met toetsenbord] (overl. 2016)

Mw. M. Mulder [niet op de foto]

J. Kollen [met biljartkeu] (overl.2010)

J. de Bruyn [met dartbord]

Mw. E. van Hulst [met gewichten]

Mw. E. Middelbos [met speelkaarten]

C. Veereschild [met luchtgeweer]

Aantal leden:
280

Activiteiten:
Sporten oa.; Biljarten, Schieten, Tafeltennis, Darten, Fitness, H
eren- en Damessoos, Motortoerclub, Computerclub, Kaarten.

Contributie:
Afhankelijk van lidmaatschap aantal afdelingen maximaal 12,50 euro per kwartaal.

De Nederlandse Spoorwegen zijn de afgelopen jaren opgesplitst in verschillende, zelfstandige werkmaatschappijen. In ’t Schöpke, het ruime thuishonk van de Spoorweg Sport en Ontspannings Vereniging Hengelo (S.S.O.V.H.), vallen de grenzen echter weg. Dan is er weer sprake van een hechte familie Spoor. 

't Schöpke herenigt familie Spoor

Trots leiden beheerder Kees Veereschild en voorzitter Herman Schotgerrits de verslaggever rond in het personeelsgebouw. Met ’t Schöpke beschikt de S.S.O.V.H. over een clubhome waar menige horeca-ondernemer of sportschoolhouder jaloers op zal zijn.

De feestzaal met ruime bar heeft 110 zitplaatsen. De fitnessruimte van tien bij vijftien meter bevat een scala aan toestellen en kan in een handomdraai worden veranderd in een tafeltenniszaal. Er is een schietbaan met tien volledig geautomatiseerde banen, een aparte biljartzaal en een computerlokaal met acht pc’s. ’t Schöpke beschikt daarnaast over verschillende vergaderzalen de douches. Een gehandicapten lift zorgt er voor dat het clubgebouw voor iedereen goed toegankelijk is.

Het is slechts een greep uit de faciliteiten die de leden van de personeelsclub ter beschikking staan. Niet verwonderlijk dat de S.S.O.V.H. nog steeds een grote aantrekkingskracht uitoefent. Ondanks het feit dat de Nederlandse Spoorwegen in de achterliggende jaren is opgesplitst in verschillende zelfstandige werkmaatschappijen. “Maar die grenzen vervagen hier. Hier zijn we weer één familie. Of je nu werkt voor NS Reizigers, Pro Rail, Ned. Train, Volker Stevin of Railion”, stellen Kees Veereschild (57) en Herman Schotgerrits (52), respectievelijk beheerder van ’t Schöpke en voorzitter van de personeelsvereniging vast.

Beide hebben een loopbaan van enkele decennia achter de rug bij ‘het spoor’. Net als veel collega’s traden ze in de voetsporen van hun vaders. ‘Vroeger betekende een baan bij het spoor een baan voor het leven’, weten ze. Kees is zelfs ‘al de vijfde generatie Veereschild’ die de kost verdient langs de rails.

Ze hebben de tijd meegemaakt dat de S.S.O.V.H. zich nog moest behelpen in een oud gebouwtje op het plaatselijke spoorwegemplacement.”Héél gezellig. De schietbanen zaten toen nog in een aparte container. We hebben er een prachtige tijd gehad, maar op het laatst was het eigenlijk onhoudbaar. Op een gegeven moment was het gebouwtje zelfs zo lek als een mandje en werd het ook afgekeurd’.

De nieuwbouw aan de Waarbekenweg, aan de rand van het Hengelose stationsgebied, heeft de nodige voeten in de aarde gehad. Maar uiteindelijk gaf de stichting Rail Sport eind jaren negentig groen licht voor een volledig nieuwe accommodatie. Daarvoor kwam anderhalf miljoen gulden beschikbaar. “We hebben zelf de inventaris en inrichting voor onze rekening genomen”, zegt beheerder Kees Veereschild.

De opening van het nieuwe ’t Schöpke zorgde in 2000 voor een nieuwe bloeiperiode. De personeelsvereniging telt nu ongeveer 280 leden. Dat zijn er in het verleden ook weleens vijfhonderd geweest. ‘Maar je moet niet vergeten dat het aantal personeelsleden bij de spoorwegen drastisch is terug gelopen’, merkt algemeen voorzitter Herman Schotgerrits op.

De vereniging heeft een twintigtal afdelingen, die zelfstandig opereren en ook een eigen budget en een eigen bestuur hebben. Verschillende sporttakken komen uit in reguliere competities.

“Vroeger hadden we ook twee voetbalteams die aan de competitie van de Twentse Voetbal Bond deelnamen. En we hadden een volleybalteam die zelfs landelijk in de top meedraaide’, vertelde Schotgerrits. Er zijn nieuwe afdelingen voor in de plaats gekomen. Zoals de motortoerclub, die regelmatig toertochten organiseert en regelmatig bijeen komt in ’t Schöpke.
Er is elke dag van alles te doen in het verenigingsgebouw. ‘Naast de sportactiviteiten hebben we bijvoorbeeld ook een Heren- en Damessoos. Die komen hier op vaste tijden een kaartje leggen, sjoelen of biljarten. En, voegt beheerder Kees Veereschild lachend toe, een borreltje drinken. Heel gezellig allemaal.
De vergaderzalen in ’t Schöpke worden vaak gebruikt voor werkoverleg van het NS-personeel en voor bijeenkomsten van de ondernemingsraad. ‘Ook houden we hier informatiebijeenkomsten voor de Bond van Gepensioneerde Vervoerswerknemers, over zaken als thuiszorg en belastingen’, zegt Schotgerrits. ‘De grote zaal wordt verder vaak gebruikt voor jubileum- en afscheidsfeesten.’
Soms ook voor bijzondere doeleinden. Zo werd enkele jaren geleden op verzoek van de NS door talrijke vrijwilligers van de personeelsvereniging alles in gereedheid gebracht om reizigers op te vangen die door noodweer waren gestrand in Bentheim.
‘Er zouden hier midden in de nacht 150 mensen met bussen naar toe komen. Met man en macht hadden we er voor gezorgd dat hier genoeg koffie en gehaktballen voor hen klaar stonden. Uiteindelijk kwamen er maar vier treinreizigers’. Stelt Veereschild lachend vast.