S.S.O.V. -
Nederlandse Spoorwegen Hengelo

Algemeen Bestuur

Leden van het AB zijn: 

1e Voorzitter

Michel Brouwer

voorzitter@nsh-tschopke.nl

2e Voorzitter

Rob Binnendijk

r.binnendijk.1@kpnmail.nl

1e Secretaris

Erwin Pahlplatz

secretaris@nsh-tschopke.nl

2e Secretaris

Wim Rozier

wiro@home.nl

1e Penningmeester

Roy Boxem

penningmeester@nsh-tschopke.nl

2e Penningmeester

Hans Schoolderman

hans.schoolderman@ns.nl

Comm. Beheer / Inventaris

Andries Gritter

beheerder@nsh-tschopke.nl

Comm. Bar / Inventaris

Sandra van Duist

sandra.vanduist@gmail.com

Ledenadministratie

Hans Schoolderman

ledenadministratie@nsh-tschopke.nl

 Vz. Biljarten

Gerrit Post

gerritpost@home.nl

Vz. Darten

Erik Jansen

f.w.jansen@home.nl

Vz. Digitale Fotoclub

Eddy Gorkink

eddy.gorkink@gmail.com

Vz. Fitness

Henk Waaijer

h.b.waayer@home.nl

Vz. Klaverjassen

Sandra van Duist

sandra.vanduist@gmail.com

Vz. Muziek

Michel Brouwer

michelbrouwer1969@gmail.com

Vz. Schieten

Herman de Ruiter

la_cavalier@zonnet.nl

Vz. Tafeltennis

Martin Wes

martin.wes@hotmail.com

Vz. Redactie-Commissie

Sabrine Keukens

sabrinekeukens@home.nl

Wilt U iets weten over de vereniging of over een bepaalde afdeling neem dan gerust contact op met een van genoemde personen. U kunt ze het best benaderen door een e-mail te sturen met uw vragen. Natuurlijk zal uw vraag zo spoedig als mogelijk is worden beantwoord. (Wel even rekening houden met eventuele vakantie of werkrooster van betreffende persoon.)