S.S.O.V.-N.S.H.

't Schöpke

Welkom op de website van S.S.O.V.-N.S.H. !


De vereniging met de naam S.S.O.V. - N.S.H. heeft een verenigingsgebouw met de naam 't Schöpke.

De afkorting S.S.O.V. staat voor; "Spoorweg Sport en Ontspannings-Vereniging". De afkorting N.S.H. voor; "Nederlandse Spoorwegen Hengelo". In de wandelgangen gewoon N.S.H..

Het doel van de vereniging is op de volgende wijze in de statuten geformuleerd:
"Het beoefenen en bevorderen van sport en ontspanning als middel tot persoonlijkheidsvorming, geestelijk en lichamelijk, onder het personeel van de N.V. Nederlandse Spoorwegen en dat der dochterondernemingen van de N.V. Nederlandse Spoorwegen."

De vereniging is aangesloten bij de Stichting Railsport.
De Stichting Railsport Nederland biedt de bij haar aangesloten spoorwegondernemingen een goede en moderne regeling op de gebieden van welzijn, sport en ontspanning voor het personeel.

Bent u geïntresseerd in gegevens van Railsport kijk dan op: http://www.railsport.nl/

Natuurlijk is het, niet alle maar, aangenaam verpozen in ons verenigingsgebouw ook een mogelijkheid om op een andere wijze kontakt te hebben met collega's.

De N.S.H. is een 'omni-vereniging' wat wil zeggen dat iedere afdeling binnen de vereniging een eigen bestuur heeft en een eigen begroting.
Het bestuur van een afdeling bestaat uit 3 personen.

Het Bestuur van de vereniging N.S.H. bestaat uit minimaal 5 personeneden (het Dagelijks Bestuur [DB]).

Het Algemeen Bestuur [AB] van de vereniging bestaat uit het DB aangevuld met uit iedere afdeling of commissie één bestuurslid.

We hopen veel informatie van de vereniging hier te kunnen plaatsen.


 Webmaster: Jan de Bruyn

 Laatste wijziging:  04-04-2018 

Pagina aangemaakt voor:

Onze nieuws is geplaatst

Kijk bij Laatste Nieuwtjes, N.S.H.-nieuws

Nummer: 132

 
 

14446